Utleie

Våre lokaler kan leies til selskaper, kurs og møter.

Priser

Foreldre: 400,- 

Andre: 700,-

Leie forutsetter egen vask av lokale.

Kontakt

Marianne: marianne.larsen@ulna.no

Kine: kine.petterson@ulna.no