En perle på Bygdøy

Hakkespetten barnehage åpnet i 2004 og ligger som en perle på Bygdøy, bare noen hundre meter fra et av Norges fineste badested; Huk. Barnehagen vår ligger rett i nærheten av både sjø, strand og skog, noe vi ofte benytter oss av på våre turer i nærmiljøet. I tillegg har vi også flere av de mest kjente museum som våre nærmeste naboer (Vikingskipmuseet, Folkemuseet, Kontiki og Fram for å nevne noen). Vi tenker at man ikke trenger å gå så langt for å få fine, gode og ikke minst lærerike turopplevelser.

I Hakkespetten legger vi stor vekt på å skape en god hverdag for barna, der omsorg og trygghet står sentralt. Dette gjør vi gjennom lek, opplevelse og læring. Vi ønsker å være gode, varme og nærværende voksne for barna som gir dem faste og trygge rammer.

Vi er en middels stor avdelingsbarnehage med plass til opptil 50 barn. Personalgruppen vår er entusiastiske og engasjerte i arbeidet med barna. Det er en pedagogisk leder på hver avdeling, samt en  barnehagelærer og dyktige pedagogiske medarbeidere på huset.

Mer om vår hverdag

Filosofi og nærmiljø

Vi er opptatt av at barna skal få være med å påvirke sin hverdag; barns medvirkning er viktig når vi legger planer.

Vi er en barnehage som forløpig ikke er tilknyttet noen spesiell filosofi, men vi er opptatt av friluftsliv og bruker nærmiljøet vårt til spennende utflukter med barna. Huk blir brukt mye og vi har tilgang til Villa Gjøa ved Paradisbukta. Der kan komme oss inn om vi trenger litt ly fra vær og vind. Vi har en grillplass rett i nærheten som vi bruker hele året. Kongeskogen og sjøkanten blir flittig besøkt hele året. Alle våre førskolebarn går på skiskole i regi av skiforbundet. 

Vi er så heldig at vi får benytte oss av en gymsal på Bygdøyhus en dag i uken. Der får barna bruke kroppen på en annen måte enn i barnehagen. Dette er et tilbud som både små og store i Hakkespetten setter stor pris på å få bruke.

Samarbeid med Bygdøylund

Vi samarbeider mye med vår nærmeste nabo Bygdøylund barnehage. Vi har førskoleklubb og aldersdelte grupper på tvers, vi har faglige prosjekter sammen og vi har refleksjonsgrupper for personalet på tvers av barnehagene. Dette er med på å skape et godt fagmiljø der gode tanker og ideer deles.

I juli har vi felles sommeråpning ved behov.

 

Åpningstider

mandag - fredag 7.30-17.00