Ansatte

Flaggspett

Ange Finneid

Stilling: Pedagogisk leder
404 72 096
ange.finneid@ulna.no

Bos Anna Kaur

Stilling: Barnehagelærer

Grønnspett

Marianne Landenget Strand

Stilling: Pedagogisk leder
404 71 679
gronnspett@ulna.no

Beate Myhre

Stilling: Barnehagelærer

Helen Cun

Stilling: Barnehagemedarbeider

Lundspett

Bernadett Weintraut

Stilling: Assistent

Mikaela Wold

Stilling: Pedagogisk leder

Rødspett

Cordelia Snilsberg

Stilling: Assistent

Martine Hiorth

Stilling: Pedagogisk leder

Helen Cun

Stilling: Barnehagemedarbeider

Andre ansatte

Ida Neslein

Stilling: Assistent

Trine Hagalia

Stilling: Styrer
410 35 134
trine.hagalia@ulna.no

Marianne Landenget Strand

Stilling: Assisterende styrer