Priser

ULNA barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100 %)

Kr. 3230,- per måned fra 01.01.2021

Søskenmoderasjon

30 % moderasjon på barn nrummer 2

50 % moderasjon på barn nummer 3 eller flere

Matpenger

700,- pr.mnd. Barna får fullt kosthold - frokost hver dag, 4 dager med catering, varmlunsj laget i barnehagen en dag i uka + ettermiddagsmat, frukt og grønt.