Priser

ULNA barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100 %)

Kr. 3000,- per måned fra 01.01.2023

Søskenmoderasjon

30 % moderasjon på barn nummer 2

50 % moderasjon på barn nummer 3 eller flere

Matpenger

900,- pr.mnd. Barna får fullt kosthold - frokost hver dag, 5 dager med catering + ettermiddagsmat, frukt og grønt.