Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Våre lokale vedtekter kan du lese her Vedtekter Hakkespetten barnehage AS_gjeldende fra 01.08.2023