Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Vedtektene gjelder for samtlige av ULNAs barnehager, og de kan du lese her

Våre lokale vedtekter kan du lese her